Ni-La Lê

Ni-La Lê

Lê Ni La là nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ tư ngành Ngôn ngữ học, trường MSU. Chị là người Việt Nam và đã tốt nghiệp đại học ngành Ngữ văn và có bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ học do trường Đại học Sư phạm TP.HCM cấp. Năm 2008, chị giành được học bổng Fulbright và theo học chương trình Thạc sĩ ngành Văn học Mỹ tại trường ĐH Arkansas. Chị tốt nghiệp năm 2010 và quay về Việt Nam tiếp tục làm giảng viên tại khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Chị có 6 năm kinh nghiệm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài cũng như nhiều phân môn Ngôn ngữ học như Dẫn luận Ngôn ngữ học, Ngữ âm học, Ngữ pháp Văn bản. Tại MSU, Ni La từng là trợ giảng cho môn LIN 401 và hiện đang là trợ lí nghiên cứu cho phòng Nghiên cứu Sự thủ đắc Ngôn ngữ. Chuyên môn nghiên cứu của chị là Danh ngữ tiếng Việt từ góc độ ngữ pháp, ngữ nghĩa và thủ đắc ngôn ngữ ở trẻ. Bên cạnh đó, chị thích tham gia hoạt động cộng đồng, hoạt động ngoài trời cũng như khám phá các nền văn hoá và làm quen bạn mới. Chị đã từng đi đến 7 quốc gia và 18 tiểu bang của nước Mỹ.

  • Bio in English

    Ni-La Lê is a fourth year doctoral student in Linguistics at MSU. She is from Vietnam and got her BA in Linguistics and Literature and an MA in Linguistics at Ho Chi Minh City University of Education there. In 2008, she went to the University of Arkansas to pursue a Master’s degree in American Literature on a Fulbright scholarship. Upon her graduation in 2010, she came back to Vietnam and resumed her position as a lecturer at the Department of Linguistics and Literature at Ho Chi Minh City University of Education.

    She has taught Vietnamese (all levels) to foreigners as well as a variety of linguistic subjects such as Introduction to Linguistics, Phonetics, Textual Grammar and so forth for 6 years. Here at MSU, Ni-La was a teaching assistant for LIN 401 and is a research assistant at the Language Acquisition Lab this year. Her research interest is Vietnamese noun phrases from the perspectives of syntax, semantics, and child language acquisition. In addition, she is interested in community services, outdoor activities, and exploring new cultures and new people. She has been to 18 states of the U.S. and 7 countries.