Shewonda Leger

A young Black woman in a teal dress with a brown jacket sitting with her legs crossed looking towards the left of the museum

Sak pase! Non mwen se Shewonda Leger. Mwen se yon kandida doktora nan Rétorik ak Konpozisyon nan Michigan State Inivèsite. Pafwa, mwen panse mwen pou kont menm nan etid mwen, paske nan pwogram mwen an pa gen anpil fanm Ayisyen. Se poutèt sa rechèch mwen konsantre sou istwa fanm Ayisyen. Istwa fanm Ayisyen, se yon inik istwa tout moun dwe tande. Mwen fatige tande moun blan ap pale de peyi mwen oswa panse yo ka ekri sou expereince viv mwen. Se poutèt sa kòm yon pwofesè mwen toujou reprezante kilti mwen.

  • Bio in English

    Shewonda Leger is a doctoral candidate in Rhetoric and Writing at Michigan State University with a concentration in cultural rhetorics. As one of the few Haitian American scholars in rhetoric and writing studies, her identities and cultural traditions frame her research interests and practices. Shewonda researches how diasporic Caribbean women use storytelling practices to make meaning of their lived experiences in both academic and nonacademic spaces. Specifically, she studies how diasporic Haitian women use storytelling as a tool to understand identity (re)construction to (re)define colonial narratives about Haitian women’s cultural identities.